Logistik är omtanke

Genom tätt samarbete med våra leverantörer och partners säkrar vi att rätt varor kommer fram i rätt tid.

Logistik är mer än en hygienfaktor

Att ställa krav är att bry sig om. Därför är det totala flödet av varor från våra leverantörer, hanteringen genom KGK och distributionen ut till kund och slutförbrukare stramt men omsorgsfullt uppstyrt.

För att säkerställa en effektiv hantering är samarbetet med våra leverantörer av största betydelse. Våra ledord är pålitlighet, enkelhet och öppenhet. Vi förordar EDI-hantering och vi ser det som vårt ansvar att minimera miljöpåverkan genom alla led.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008 och är AEO-certifierade av den svenska tullen.

Magnus Almgren
Logistikchef

Vårt logistikcenter i Enköping

KGK:s logistikcenter omfattar 33 000 kvm uppdelat i flera olika lagerområden. Antalet utleveranser uppgår till 300 000 per år, med sammanlagt drygt två miljoner orderrader. Samtliga artiklar är streckkodsmärkta för tidseffektiv hantering.

Enköpings geografiska läge medför att vi kan erbjuda endagarsleveranser inom Sverige. Logistikcentret är även huvudlager för vår verksamhet i Norge och fungerar som stödlager med dagliga leveranser till våra verksamheter i Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Lagerområdena hanteras såväl manuellt som helautomatiskt, men med samma styrsystem. Detta innebär att hanteringen är effektiv och dessutom minimeras risken för felplockning.

Modern logistik i kombination med engagerad personal

I vårt logistikcenter hanteras 75 % av alla orderrader i vår miniload. Det är ett system med kranar och bansystem för helautomatisk hämtning av produkter i lager.

Produkterna lagras i plastbackar och systemet har fyra plockstationer, varav en är integrerad med tre lagerautomater. Totalt omfattar miniloadsystemet omkring 100 000 positioner.

Hissautomaterna hanterar små och lågfrekventa artiklar och har omkring 55 000 lageradresser.

Efter packning transporteras godset vidare via bansystemet och någon av de fyra vertikaltransportörerna till utlastningen där sortering och slutemballering görs.

Hur modernt och självgående ett system än är vore det ändå inget utan människorna som ser till att allting fungerar. För att vårda personalen har vi gemensamt med en sjukgymnast tagit fram flera ergonomiska förbättringar. Dessutom har medarbetarna tillgång till ett välutrustat gym och de engagerar sig regelbundet i aktiviteter som promenader och bowling.

Vill du veta mer om KGK?

Marknadsföring

För många av våra partners är vi även säljorganisation och marknadsavdelning.

Läs mer om Marknadsföring

KGK Solutions

Vi gör din fordonsvardag enklare.

Läs mer om KGK Solutions

Autokatalogen

Effektiv e-handel på dina villkor.

Läs mer om Autokatalogen