Tävlingsvilkor HELLA sommarens t-shirt 2024

Deltagande är öppet för personer som är 18 år eller äldre, folkbokförd i Sverige, deltagande är inte öppet för anställda hos KG Knutsson AB, deras närmaste familjemedlemmar och alla personer direkt involverade i genomförandet av lottningen.

Genom att delta i tävlingen accepterar du och samtycker till utlottningsreglerna utan begränsningar eller förbehåll.

För att delta i lottningen måste deltagare fylla i uppgifterna i det formulär som återfinns på tävlingens hemsida. Inga köp krävs. Köp ökar inte chanserna att vinna.

Vinnarna kommer att väljas slumpmässigt bland alla kvalificerade bidrag 2024-05-31 och kontaktas via post. Detta kan inte överklagas. Om en vinnare inte angett korrekt uppgifter för att skicka utlottat pris förbehåller vi oss rätten att dra en ny vinnare.

Priset i utlottningen består av t-shirt, blå, med vit HELLA logotype tryckt på framsidan. Priser kan inte överföras, bytas ut eller lösas in mot kontanter.

Beslut fattade av KG Knutsson AB är slutgiltiga i alla frågor som rör lottningen. Lottningen är föremål för dessa officiella regler.

Tävlingens Start- och slutdatum: 2024-04-02 till 2024-05-31.

Ditt förtroende är viktigt för oss, speciellt när du anförtror oss med dina personuppgifter. Vi ser alltid till att hantera dina uppgifter med respekt och i enlighet med de syften som nämnts ovan.