Våra certifikat

KG Knutsson AB är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har en rad certifieringar för att säkra att vi jobbar på ett hållbart sätt.

Kvalitetscertifikat ISO 9001:2015

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Certifikat producentansvar BlyBatteriRetur

Certifikat producentansvar elektronik Elkretsen AB

Certifikat producentansvar batterier Elkretsen AB

AEO-certifikat i enlighet med tullförenklingar samt säkerhet & skydd inom den europeiska unionen.