Agenda 2030

Det finns många utmaningar runt om i världen likväl som på hemmaplan när det gäller mänskliga rättigheter, fattigdom, jämlikhet, miljö och klimatförändringar. För att ta tag i dessa utmaningar har FN antagit Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål som visar hur världens länder tillsammans ska samarbeta för en mer rättvis och hållbar värld senast 2030.

På KG Knutsson AB har vi gått igenom de 17 målen och 169 delmålen och identifierat de mål som vi kan vara med och bidra till. I vårt hållbarhetsarbete fokuserar vi framförallt på cirkulär ekonomi och att skydda liv. Utifrån det har vi identifierat nio mål som vi arbetar för.

Fem mål kopplar till vårt arbete för cirkulär ekonomi

 

Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

 

 

 

 

Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 

 

 

 

Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

 

 

 

Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 

 

 

 

Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

 

 

Sex mål kopplar till vårt arbete för att skydda liv

 

Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

 

 

 

 

Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

 

 

 

Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

 

 

Mål 11: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 

 

 

 

Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

 

 

 

Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.