Hållbarhet

Vi ser inget motsatsförhållande i att göra affärer och samtidigt tänka hållbarhet.

Värde för kund, nytta för samhälle och långsiktig lönsamhet

KG Knutsson är på en resa mot att bli det hållbara företaget. Vi ser att vår affärsutveckling går hand i hand med nytta för samhället. Genom att arbeta strategiskt med våra två huvudmål; att skydda liv och ställa om till en cirkulär affärsmodell, är vi övertygande om att det både skapar nya affärsmöjligheter och bidrar till hållbar utveckling i samhället.

Vi säkrar affärer genom att skapa långsiktiga och trogna samarbetspartners. Då är en viktig del att vi uppfyller de miljö- och hållbarhetsrelaterade krav som ställs på oss av privat såväl som offentlig sektor. En stor intern drivkraft för oss på KGK är att kontinuerligt öka vårt anseende, en viktig komponent i vårt varumärkesarbete.

Transportbranschen står inför stora utmaningar och ett av KGK:s långsiktiga affärsmål är att vi ska bidra till målet om en fossilfri fordonsflotta 2030. Tillsammans kan vi bidra till en minskning av koldioxidavtrycket. Vi kan hjälpas åt, utbyta erfarenheter och tillsammans öka kunskapen till att göra medvetna val och hållbara affärer.”

Jessica Dymén
Hållbarhetsansvarig KG Knutsson

 

Vårt hållbarhetsarbete – två viktiga huvudmål

Fordonsbranschen står inför stora utmaningar. Genom att arbeta systematiskt med hållbarhet kan vi bevara den svenska fordonsflottan på ett sätt som gynnar såväl tillverkare, medborgare och planeten. För att bli ett hållbart företag fokuserar vi framförallt på två huvudmål; cirkulär ekonomi och skydda liv.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en central del av vår verksamhet. Genom vår verkstadskedja Autoexperten erbjuder vi tjänster för att underhålla och förlänga bilars livslängd och i vår hantering av stommar tar vi tillbaka använda delar för att renovera och återanvända. Vi jobbar aktivt för att Sverige ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030 där viktiga satsningar är laddstolpar och bränslekonvertering. Genom att konvertera gamla fordon med hög klimatpåverkan till att drivas på miljöklassade bränslen reducerar vi såväl utsläpp av växthusgaser som åtgång av material till nya miljöbilar. Vi satsar även på andra produkter som reducerar bensinförbrukningen, till exempel kupé- och motorvärmare, uppföljningstjänsten Easyroad och takluftsriktare.

Läs mer om vårt arbete med bränslekonvertering och hur vi arbetar med cirkulär ekonomi i vår ZF-verkstad.

Kopplat till vårt arbete för en cirkulär affärsmodell har vi identifierat fem av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som vi bidrar till. Läs mer om vårt engagemang för Agenda 2030.

Skydda liv

Som återförsäljare kan vi genom våra produkter göra vägarna säkrare. Vi erbjuder flera produkter som bidrar till ökad trafiksäkerhet, till exempel översiktssystem, kollisionsvarnare och LED-extraljus. Vissa av våra produkter har också mer oväntade hälsoeffekter. Minimotorn från Nidec används för behandling av bland annat kallbrand vilket bidrar till att öka rörligheten i fötter och ben hos patienter som riskerar amputation.

Att arbeta för att skydda liv innebär också att vi säkerställer socialt hållbara arbetsförhållanden i vår organisation och i våra leverantörskedjor. Du kan läsa mer om vårt ställningstagande och arbete för god arbetsmiljö under vårt sätt att vara och i vår Code of Conduct.

Kopplat till vårt arbete för att skydda liv har vi identifierat fem av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som vi bidrar till. Läs mer om vårt engagemang för Agenda 2030. Du kan också läsa mer om hur vår verksamhet skapar synergier med miljömålen i vår hållbarhetsrapport.

Certifieringar och samarbeten

Vi är sedan många år certifierade enligt den internationella standarden för kvalitet, ISO 9001, och för miljö, ISO 14001. Vi har en rad certifieringar för att säkra att vi jobbar på ett hållbart sätt. Ett långsiktigt hållbarhetsarbete kräver samarbeten och vi är därför medlemmar i 2030-sekretariatet och Nätverket för hållbart näringsliv, NMC.