Tillbaka

Vi för människor framåt – i jämställdhetsfrågan på Internationella kvinnodagen

Idag den 8:e mars är det den internationella kvinnodagen. Detta firas över hela världen av kvinnor från alla kontinenter. Kvinnor av olika etnisk, språklig, kulturell, ekonomisk och politisk bakgrund firar den kamp som förts i hundratals år, för att uppnå jämlikhet och ge kvinnor rätt att delta i samhället på samma villkor som män. Internationella kvinnodagen instiftades 1910.

Inför kvinnodagen i år har FN-chefen António Guterres uttalat sig om att det globala arbetet med att stärka kvinnors rättigheter har gått åt fel håll under de senaste åren. I nuvarande takt kommer det ta 300 år innan jämställdhet mellan könen uppnås, menade han, och lyfte exemplet att kvinnor i det talibanstyrda Afghanistan bland annat är utestängda från högre utbildning och flertalet yrken.

För att ta tag i dessa utmaningar har FN antagit Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål som visar hur världens länder tillsammans ska samarbeta för en mer rättvis och hållbar värld senast 2030.

På KGK är jämställdhet en viktig del i vår värderingsgrund, och vi arbetar aktivt med frågan i vår dagliga verksamhet. Som en del i vårt hållbarhetsarbete har vi fokusområdet ”skydda liv” där jämställdhet ingår. ”KGK för alla” är en prioriterad aspekt i vår affärsplan.

– Vår utmaning är att attrahera kvinnor till motorbranschen och vi har också en lång bit kvar till 50/50 kvinna/man. Men det får inte ta 300 år! Säger Ann-Helen Wallrud, HR-chef KGK

På ledande befattningar höjde vi siffran med 2% (18/82) under 2022 och 1% totalt (28/72). Några små steg framåt!

– Den 8:e mars är en viktig dag och det vill vi belysa. Vi säger att ”vi för människor framåt”, och att bidra i jämställdhetsfrågan på alla sätt vi kan är ett av de allra viktigaste sätten vi kan göra det på, säger Johan Regefalk, VD KGK

Ann-Helen citerar, dagen till ära, en framgångsrik kvinna:

– ”A girl should be two things: Who and what she wants. – Coco Chanel”

Det finns kvinnor överallt omkring oss som inspirerar och är förebilder för oss, i stort och smått. På frågan om vem som är den största kvinnliga förebilden svarade vår HR-chef och vår VD såhär:

– Mina kvinnliga förebilder är min mor, syster o systerdotter som var o en kämpar på sitt sätt! De har alltid stöttat och peppat mig i vått o torrt! Lärt mig att kämpa o tro på mig själv!

Ann-Helén Wallrud

– Min mamma är min kvinnliga förebild och bara som ett exempel åkte hon Vasaloppet utklädd till man och trotsade förbudet mot att kvinnor inte fick åka vasaloppet på den tiden.

Johan Regefalk

Vem är din största kvinnliga förebild?