Tillbaka

Våra kunder tycker till om KGK – Resultatet av årets kundundersökning

Ett år har gått sedan sist vi tog tempen på kundnöjdheten, så nu har det återigen blivit dags att presentera sammanställningen av den årliga kundundersökningen. Resultaten ger en tydlig bild av hur våra kunder ser på samarbetet med  oss. Det är också värdefull återkoppling på vad vi kan förbättra.

Precis som föregående år visar mätningen tydligt att vi lyckas i vår strävan att förmedla hur högt vi värderar relationen till våra kunder.  Detta speglas i ett NKI-resultat (nöjd-kund-index) på 84 av 100.

Kunderna har också fått skatta hur troligt det är att de skulle rekommendera oss till andra i branschen (Net Promoter Score, NPS), och glädjande nog får vi betyget 43 på en skala mellan -100 och 100. Det är mycket fina siffror som vi alla kan vara stolta över att bidra till.

– När jag ser hur fina resultat vi fått i årets kundundersökning känner jag stolthet och stor tacksamhet inför alla medarbetare som bidragit till det. Det är tydligt att våra kunder verkligen ser och uppskattar vårt arbete och hur vi värdesätter relationen med dem. Vi kan alla ta åt oss äran av det. Vi lägger mycket fokus på att knyta till oss värdefull kompetens i företaget, för att framgångsrikt kunna stötta våra kunders vardag. Det gläder oss mycket att kunderna ser och uppskattar våra ansträngningar och vi är tacksamma över att få jobba tätt tillsammans med dem, säger Lars ”Franken” Frank vice VD på KGK.

Ett område där resultaten förbättras sedan förra årets mätning är att synen på oss som ett innovativt företag. Det är vi särskilt glada och belåtna över eftersom det är något vi arbetat mycket med. Vi uppfattas också som pålitliga och kunderna tycker vi tar väl hand om våra långsiktiga samarbeten. Vi strävar ju ständigt efter förbättring och utveckling, för att uppfylla våra kunders  behov.

– Vi är också tacksamma över feedback på saker vi kan bli bättre på. Ett av dessa är vår reklamationshantering. Vi har jobbat hårt med det under året men tyvärr ännu inte lyckats nå de mål vi haft. Men nu ser vi att vi närmar oss och har goda förhoppningar om att kunna presentera en tillfredsställande lösning. Med det sagt vill jag rikta ett stort tack till våra kunder som hjälpt oss med att svara på undersökningen och ett stort tack till KGK:s personal, fortsätter Franken.