Tillbaka

Tre frågor till Jessica Dymén – Hållbarhetsansvarig

Intervjun nedan är från Hållbarhetsredovisningen 2021 och har inte uppdaterats sedan den släpptes, varav det kan finnas detaljer som är daterade. Men arbetet med hållbarhetsfrågor inom KGK är högaktuellt och de svar som Jessica gav för ett år sedan är relevanta även idag.

I rollen som hållbarhetsansvarig jobbar Jessica med att leda och organisera det strategiska hållbarhetsarbetet kopplat till affären.

  1. Varför är hållbarhetsperspektivet viktigt för KGK

Det är viktigt eftersom våra kunder och medarbetare kräver att vi gör affärer som är hållbara för både miljö, kunder och oss. För att kunna överleva och göra affärer i framtiden behöver vi ett aktivt hållbarhetsarbete som bidrar till att hushålla med jordens resurser, skapar bra arbetsmiljö för vår våra medarbetare och att vi gör det på ett sätt som är ekonomiskt hållbart. Hållbarhetsarbetet ska på sikt leda till fler lönsamma affärer! 

  1. Vad kommer du att fokusera framöver?

Jag kommer jobba med fokus på de områden där vi har störst hållbarhetspåverkan och störst utväxling med affären. Först är det att integrera hållbarhetsarbetet i allt från affär till process och öka medvetenheten hos medarbetarna. Hållbarhet ska inte vara centraliserat och i den bästa av världar ska varje person på KG Knutsson med dotterbolag se hur man kan bidra till hållbarhetsarbetet. Jag kommer också fortsätta fokusera på våra områden cirkulär ekonomi och skydda liv. 

  1. Vilken fråga är viktigast för din roll om fem år?

Jag har en förhoppning att vi om fem år har kommit till en punkt där hållbarhetsperspektivet är väl integrerat i den vardagliga affären och verksamheten. Branschsamarbeten för hållbara affärer kommer nog bli viktigare och lagkraven kommer förmodligen att öka för både producenter och handel. Då gäller det att vi snabbt snappar upp förändringar och snabbt anpassar verksamheten till att arbeta proaktivt.  Dialogen med kunder och leverantörer kommer också att bli mer omfattande och fokusera mycket på hållbarhetsperspektivet i våra produkter och tjänster.

  

Jessica Dymén, hållbarhetsansvarlig KG Knutsson AB

Vi kommer framöver att publicera en ny intervju med Jessica Dymén där hon delar med sig av sin nulägesbild av hållbarhetsarbetet på KGK.