Summering av Hack Week 2021

Tillbaka

Summering av Hack Week 2021

För två veckor sedan genomfördes KGK:s första Hack Week. Det var en vecka tillägnad nya idéer och utforskande av nya funktioner för vår e-handelsplattform Autokatalogen och interna system. Nu kommer filmen där du får höra om teamets upplevelse av Hack Week. 

– Vi har fått en del saker gjorda som jag tycker är vettiga både för oss och för kunderna. Vi har jobbat på bra och vi har fått ett par konkreta punkter som vi har kunnat leverera redan nu, berättar Jan Danils, Senior Software Developer.

Att dedicera tid till att utveckla nyskapande funktioner uppskattades av utvecklingsteamet och under uppsamlingsmötet dök frågan upp ”Kan man ha Hack Week-månad?”. Utvecklingsteamet har bland annat utforskat AI som ett sätt att effektivisera våra tjänster. Detta samtidigt som bland annat funktioner för att anpassa interna system och underlätta vardagen för våra medarbetare också utforskats.

– Hack Week är en viktig del i att sprida och stärka vår innovationskultur. Jag är överväldigad och imponerad över hur mycket man kan åstadkomma under en vecka. Vi har utvecklat funktioner som är så självklara att man frågar sig själv varför man inte gjort det här tidigare. Funktioner som leder till ökad effektivitet och som bland annat gör att vi kan visa innehållet i Autokatalogen till mycket mer kundspecifika grupper, säger Johan Haack, CIO.

Läs mer om Hack Week på KGK.