Tillbaka

Reviderade spårvagnsväxellådor bidrar till en hållbar kollektivtrafik

Att laga och reparera det som gått sönder har människan gjort i alla tider, men idag kanske vi inte gör det i samma omfattning som innan industrialismens intåg. Det har dock sina miljöfördelar att laga det som gått sönder och ännu större fördelar får man genom att revidera och förebygga att något går sönder. Detta har Göteborgs Spårvägar tagit fasta på som efter upphandling reviderar spårvagnväxellådor hos KGK:s ZF verkstad.

Följande artikel kommer från KGK:s hållbarhetsredovisning för 2022. Du hittar hela redovisningen här.

Under 2021 vann KGK en upphandling från Göteborgs Spårvägar som efterfrågade, att i förebyggande syfte, revidera ZF tillverkade växellådor till spårvagnstypen M32.

Göteborgs Spårvägars uppdrag är att leverera spårvagnstrafikinom Göteborg och att utföra drift och underhåll av spårvägsanläggningen. Genom revision säkerställer man
livstidsförlängning av utrustningen för att ha vagnen i drift fram till planerad utfasning av modell.

Växellådan är en av många komponenter på en spårvagn som genomgår revision. Det finns en mängd komponenter som revideras efter intervall på körsträcka eller drifttid för att inte riskera kostsamma och akuta driftstörningar, haverier eller stillestånd.

Göteborgs Spårvägar kör flera olika typer av spårvagnsmodeller från ett brett spann av årtionden. Komponenter och utrustning till de äldre fordonen revideras också för att det kan vara svårt att anskaffa reservdelar till så gamla fordon. Exempel på några komponenter utöver växellådor som genomgår revision är bland annat elmotorer och bromskomponenter.

– Genom att revidera växellådor får vi vinster i form av lägre kostnader, lägre energiutnyttjande i jämförelse med att ersätta med nytillverkad komponent, minskade transporter och återanvändning av material, berättar Martin Davidsson som jobbar med fordonsutveckling hos Göteborgs Spårvägar.

Martin Davidsson och Håkan Hultman som tillsammans jobbar med frågan om revision av växellådor hos Göteborgs Spårvägar. Foto: Thomas Johansson

Växellådan blir nästan som ny

Växellådorna demonteras från spårvagnarna i Göteborg och skickas till KGK:s ZF verkstad i Sollentuna utanför Stockholm. När växellådorna kommer till verkstaden har våra tekniker ett gediget arbete framför sig där kunskap och erfarenhet guidar dem igenom alla moment som ska genomföras.

– Även om växellådorna till spårvagnar är tekniskt lite enklare än många andra kräver de högre precision i arbetet. När växellådorna kommer till oss plockas de isär, husen blästras rena från smuts och färg och alla komponenter tvättas. Genom att tvätta komponenter blir det lättare för teknikerna att inspekteras alla delar och hittar dem som är slitna eller sönder. Under en renovering plockas växellådorna isär, varje del inspekteras och delar som är slitna och sönder byts mot nya. Sedan monteras växellådorna ihop igen vilket är ett precisionsarbete som tar tid och kräver tålamod. Utbytta komponenter anpassas till hundradelar av en millimeter för att bland annat ge rätt tryck på växellådans kullager. Efter att växellådorna monterats ihop igen testas de i en testbänk där man kontrollerar att temperaturen i växellådan stiger i rätt takt och att rullmotståndet är korrekt, berättar verkstadschef Christian Nord.

Erfarenhet och kunskap

Att genomföra revisionsarbete på växellådor kräver både specialkunskap och specialutrustning i form av verktyg och olika testbänkar. – Våra medarbetare har en teknisk utbildning i grunden som de sedan bygger på här hos oss genom att gå utbildningar för varje typ av växellåda som de jobbar med. De har en yrkesstolthet som våra kunder ofta reagerar på. Ibland får de agera som detektiver eftersom felen är så små att de nästan är osynliga. Det finns en respekt för hantverket och omsorg om det vi levererar. Genom vårt arbete hjälper vi företag att spara tid, pengar och miljön. I vår verkstad plockar vi ner alla enheter med stor omsorg och avsikten att behålla så mycket som möjligt. Det som inte går att rädda ersätter vi, men i första hand försöker vi verkligen återanvända. Genom att revidera växellådorna till Göteborg Spårvägars fordon förlänger vi livslängden på växellådorna från 1 000 000 km till 2 000 000 km, avslutar Christian.