Nytt ramverk för att mäta cirkularitet och miljöpåverkan

Tillbaka

Nytt ramverk för att mäta cirkularitet och miljöpåverkan

Att enbart titta på cirkularitet av produkters materialflöden (att en produkt ingår i ett kretslopp och renoveras, återanvänds eller återvinns istället för att slängas) ger inte en tillräckligt tydlig bild av den totala miljöpåverkan en produkt eller tjänst har. För att kunna få nettomiljöpåverkan krävs att man använder flera verktyg samtidigt. Det kommer tidigare KTH-studenten Alva Helin fram till i sitt examensarbete för Autoexperten och KG Knutsson AB.

Alva Helin har alltid varit intresserad av, att effektivisera och skapa bättre material och energiflöden. Cirkulariteten då en produkt återanvänds, renoveras eller återvinns är ofta positiv men hur det egentligen påverkar miljön är en viktig aspekt som ibland inte tas med. Det blev ett examensarbete under våren 2020 som presenterades vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), på KTH.

För att få svar på om nyttan faktiskt är större än den totala påverkan räcker det inte med att titta på om produkten eller tjänsten är cirkulär. För att kunna arbeta med att minska den totala miljöpåverkan och skapa bättre material- och energiflöden behöver man göra flera analyser samtidigt. Det är viktigt att undersöka användningen av material, men det är också nödvändigt att utföra en livscykelanalys samt undersöka energianvändningen för exempelvis transporter, produktion och återvinning för att få en överblick av hela systemets miljöpåverkan. En central fråga för miljömässig nytta är inte bara om ett material cirkuleras, utan hur det cirkuleras. Det kommer tidigare KTH-studenten Alva Helin, fram till i sitt examensarbete för Autoexperten och KGK.

”Det finns inget standardsvar på frågan om cirkularitet ökar miljönyttan. Varje system är unikt och du behöver undersöka varje del men också hela systemet noga.” Alva Helin, junior projektledare, Verksamhetsutveckling, KGK.

Största vinsten med att göra den här typen av utvärdering är att man identifierar de mest kritiska processerna och produktdelarna i ett system. De komponenter som har störst påverkan har också störst potential att ge effektivt resultat vid förändring till det bättre.

Ramverket som är en tredelad verktygslåda

  1. Livscykelanalys med miljöpåverkan.
  2. Materialflödesanalys, material in och ut.
  3. Analys av energibehovet.

Ramverket används som ett utvärderingsmått med verktyg för att analysera aspekterna av sin cirkularitet och miljöpåverkan. Verktygen baseras på mest använda metoderna i vetenskapliga artiklar inom cirkulär ekonomi. Alla företag som säljer produkter eller tjänster kan använda sig av ramverket för att få en verklig bild av sin miljöpåverkan.

Allt hänger ihop, det gäller att ha koll både på leverantörs- och kundled. Det går inte att göra förändringen ensam, vi behöver alla hjälpas åt” Anders Nilsson, affärsområdeschef Autoexperten.

Under arbetet med sitt ex-jobb tittade Alva Helin på ett bromsok med krombeläggning för Autoexperten. Antagandet att det var järnmängden i oket som gav störst miljöpåverkan visade sig vara fel. Genom att ändra krombeläggningen, vars materialflöde var det minsta av alla materialslag, fick man fram den största effekten av minskad miljöpåverkan.