Nu startar nya högvoltsutbildningen på KGK Academy

Tillbaka

Nu startar nya högvoltsutbildningen på KGK Academy

Nu har de första kursdeltagarna gått KGK Academys nya högvoltsutbildning. Utbildningen är inriktad på att ge verkstadstekniker kunskaper och färdigheter som behövs för att på ett säkert sätt kunna jobba med hybrid- och elbilar.

Praktiskt moment på högvoltsutbildningen

KGK Academy har genomfört det sista pilottestet på den nyutvecklade högvoltsutbildningen för verkstadstekniker. Med utbildningen får deltagarna kunskaper som behövs för att genomföra service och reparation av el- och hybridfordon på ett säkert sätt. Det vill säga kursen ger deltagarna kunskapen att göra hybrider, plugg-in hybrider och elbilar spänningslösa för att möjliggöra säkra service- och reparationsarbeten.

Utbildningen Högvoltsfordon, HVT (Högvoltstekniker), steg 2 blandar praktiska övningar med teori och juridik. Kursen är en fortsättning på Högvoltsfordon steg 1.

– Eftersom hybrid- och elbilar blir allt vanligare på vägarna måste vi lära oss att säkra dem för att kunna utföra arbeten utan att riskera kontakt med högvoltsspänning, berättar verkstadsteknikerna Filip Rantanen och Fredrik Hélen.

Filip Rantanen och Fredrik Hélen jobbar med att lösa en övningsuppgift.

Utbildningen har utvecklats under två år där man nu i slutfasen och pilottillfället genomfört en sista utvärdering innan kursen sjösätts. Som deltagare lär man sig att göra bilar spänningslösa genom ett visst antal steg och identifiera vilka delar som kan utgöra en risk i arbetet. Att verkstadens tekniker har den kunskapen handlar om mer än att enbart kunna utföra arbeten på hybrid- och elbilar, det handlar även om att säkra upp den framtida affären för verkstaden.

– Som verkstadsägare är det viktigt att vi kan ta emot hybrid- och elbilar för att säkra upp vår framtida affär som kommer att omformas med elektrifieringen. Genom att utbilda våra tekniker i att jobba med elfordon påbörjar vi vår resa mot att bli en servicepartner och en one-stop-shop för alla bilägare, säger Mickael Persson, grundare och VD på Min bil.

Mickael Persson, grundare och VD på Min bil.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Läsa mer och anmäla dig hos kgkacademy.se.