KGK:s vision för framtiden – ”Vi för människor framåt”

Tillbaka

KGK:s vision för framtiden – ”Vi för människor framåt”

Vår uppgift är att underlätta för människor att ta sig fram. På vägen, genom livet, i rusningstrafiken, på semestern eller på jobbet. KGK är en viktig del av omvärlden. Det vi gör ska ha en positiv inverkan, för våra kunder, leverantörer och medarbetare utan att tära på jordens resurser.

Vi är mitt i fordons- och transportbranschens transformation mot mer hållbara transporter, elektrifierad vagnpark, cirkulära flöden av varor och tjänster och där fokus även ligger på att rädda liv. För att tydliggöra den roll som KGK spelar i transformationen presenterar vi vår nya vision och ledstjärna för framtidens affärer – ”Vi för människor framåt”.

Produkter och tjänster som KGK säljer hittar man överallt i trafiken, hela tiden. Därför vill vi med visionen göra det tydligt för kunder, medarbetare och alla intressenter att vi varje dag jobbar för att driva och delta i transformationen mot hållbara transporter och säkra förhållanden i trafiken. Vi vill vara ett ledande företag med de bästa lösningarna som alltid tillför värde till människors liv nu och i framtiden. Vi för människor framåt, helt enkelt.

När Knut-Göran Knutsson startade sin verksamhet 1946 räckte det med ett handslag för att föra affären och människan framåt. I dag ser omvärlden annorlunda ut, affärer görs på andra sätt och det kan vara lite mer komplicerat att bedriva verksamheten. Men grundinställningen, att våra affärer ska föra alla människor framåt, gäller fortfarande.