KGK:s hållbarhetsredovisning 2021 – ett år med fortsatta hållbarhetssatsningar

Tillbaka

KGK:s hållbarhetsredovisning 2021 – ett år med fortsatta hållbarhetssatsningar

Våra ambitioner inom hållbara affärer och cirkulär ekonomi fortsätter och finns nu att läsa mer om i årets upplaga av KGK Hållbart 2021. I den kan du upptäcka projekt och aktiviteter vi genomfört och som bidragit till de fokusområden som vi har satt upp i vår hållbara strategi.

– Omställning till fossilfri vagnpark, ökad digitalisering och högre krav på hållbarhet är några av de utmaningar som vi på KGK behöver jobba aktivt med varje dag. Vi fortsätter arbeta för att integrera hållbarhetsarbetet i vår verksamhet än mer och ambitionen är att ständigt förbättra oss. Hoppas du finner nöje i att läsa om några av våra goda exempel i verksamheten!

Jessica Dymén, hållbarhetsansvarig på KGK

 

Under 2021 har särskilt fokus legat på insatser kopplat till våra fokusområden cirkulär ekonomi och skydda liv. Vi har bland annat utökat vår affär inom e-mobility med nya produkter, tjänster och investering. På KGK-lagret i Enköping har konkreta åtgärder gjorts kring återvinning av kartonger och ny smidig paketlösning för ökad fyllnadsgrad vid transporter. VD Johan Regefalk tillsammans med representanter från Verksamhetsutveckling på KGK genomförde en serie av workshops med personalen för att söka svar på framtidens utmaningar inom hållbarhet som företaget står inför.

Läs mer om:

  • Utökat erbjudande inom e-mobility – sid 19-20
  • Innovativa hållbarhetslösningar på KGK-lagret – sid 22-24
  • Workshops om KGK:s framtid – sid 28

Läs hållbarhetsredovisningen i sin helhet