KGK:s hållbarhetsredovisning 2020 – fortsatt arbete för mer hållbara affärer

Tillbaka

KGK:s hållbarhetsredovisning 2020 – fortsatt arbete för mer hållbara affärer

Under 2020 har vi fortsatt vårt arbete för mer hållbara affärer genom att fokusera på cirkulär ekonomi och hur vi kan bidra till att skydda liv utifrån vår hållbara strategi. I KGK Hållbart 2020 kan du läsa om en del av aktiviteterna vi jobbat med under året och det vi planerar att göra framöver.

Hållbarhetsredovisningen är ett sätt att berätta och visa hur vi på KGK jobbar efter vår hållbarhetsstrategi. Vi kan och vill bland annat vara med och bidra till målen i Agenda 2030 och en mer fossiloberoende fordonsflotta.

Trots att vi alla påverkades och behövde anpassa oss till en ny vardag under Covid-19 pandemin har vi fortsatt vårt arbete för mer hållbara affärer. Bland annat har vi genom Autoexperten börjat jobba efter ett nytt ramverk för att mäta cirkularitet och ökat vår effektivitet genom gemensamma varuflöden. Vi har också satsat stort på elektrifiering av transporter med bland annat laddkonceptet Eldrivet för livet.

Passa också på att läsa om:

  • Hur vi jobbat med att öka kundnöjdheten, effektiviteten och minskat kostnaderna på sidan 8.
  • Produkter och tjänster vi är stolta över att jobba med och som bidrar till att skydda liv på sidorna 22-23.
  • Hur arbetsmiljön i vårt lager i Enköping blev bättre tack vare initiativ från medarbetarna på sidan 29.

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen i sin helhet.