KGK:s hållbara strategi i linje med Sveriges plan för cirkulär ekonomi

Tillbaka

KGK:s hållbara strategi i linje med Sveriges plan för cirkulär ekonomi

I juli 2020 presenterade regeringen Sveriges strategi för cirkulär ekonomi. Den följdes senare av en handlingsplan med 100 åtgärder. Handlingsplanen ligger till grund för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. KGK:s hållbara strategi med fokus på cirkulär ekonomi och skydda liv är vårt sätt att visa hur vi vill ta ansvar och bidra till en mer hållbar fordonsbransch samtidigt som vi utvecklar vår affär på ett hållbart sätt.

I ett pressmeddelande om handlingsplanen för cirkulär ekonomi skriver regeringen att genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall minskar. Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen och de globala målen i Agenda 2030. En mer cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas stärka de svenska företagens konkurrenskraft och minska trycket på ekosystemet.

Med KGK:s hållbara strategi med fokus på cirkulär ekonomi och att skydda liv visar vi att vi tar ansvar och vill vara med och driva på omställningen till en mer cirkulär ekonomi och hållbar transport- och fordonssektor. KGK ska föra människor framåt genom att erbjuda både produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar och inte tär på jordens resurser. Det ska vi fortsätta med.