Tillbaka

KGK slutrapporterar åtagandet i hållbarhetslöfte till Uppsala län

Med anledning av att KGK:s logistikcenter ligger i Enköping (Uppsala län) antog KGK under 2019 ett antal hållbarhetslöften i Uppsala läns Färdplan för ett hållbart län. KGK har fokuserat på att uppfylla löften inom åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan, som syftar till att minska klimatpåverkande utsläpp och effektivisera energi­användningen. 

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen, har Länsstyrelsen i Uppsala tagit fram fyra åtgärdsprogram och samlat dem i en Färdplan för ett hållbart län. Färdplanen i sin helhet bidrar till att uppnå de nationella miljömålen där KGK deltagit i åtgärdsprogrammet för Minskad klimatpåverkan. Målet är att öka takten i genomförandet av åtgärder och på sikt ha en positiv effekt för miljömålen i länet.

Minskad energiförbrukning

KGK:s framsteg inom programmet har kontinuerligt rapporterats till Länsstyrelsen och innan sommaren skickades den sista rapporteringen. I den kunde vi berätta att man på logistikcentret under 2022 planerar att byta all elbelysning till LED. Det betyder en besparing på 35 % kWh per år (från 985 000 kWh till 642 000 kWh). Tidigare har också rapporterats att förnybar el säkrats till våra verksamheter samt att vi kontinuerligt jobbat med energioptimering genom att effektivisera vårt 33 000 kvadratmeter stora logistikcenters energianvändning.

Förpackningar påverkar klimatpåverkan

Vår verksamhet är beroende av att kunna förpacka leveranser så att de kommer fram till våra kunder utan skador. I rapporteringen har vi bland annat berättat att logistikcenter jobbat med att optimera förpackningsstorlekarna på det gods som kräver engångsemballage. I praktiken innebär detta exempelvis att leveranser som är små till storleken nu kan packas med en kartong som är ännu mindre än vad man tidigare haft tillgång till. Det minskar mängden avfall hos våra kunder och ger en högre fyllnadsgrad i transporter.

Logistikcenter har också införskaffat en kartongrivare som gör det möjligt att återanvända kartonger från inkommande leveranser som packmaterial i utgående leveranser. Det kommer i dagsläget in mer kartong än verksamheten har användning för och cirka 30 % av det kartongmaterial som kommer in går igenom kartongrivaren och resten går till återvinning.

Autoexperten utvärderar budrundor

För Autoexpertens räkning har vi kunnat rapportera att man under 2021 drivit ett projekt för att se vilka budbilsrundor som skulle kunna genomföras med laddhybrid eller elbil. I projektet kopplades dagens budbilar upp med telematik och körmönster analyserades efter några månaders körning för att se vilka fordon som är möjliga att byta ut till eldrift. Du kan läsa mer om projektet i Hållbarhetsredovisningen för 2021.