Tillbaka

KGK och Umeå Räddningstjänst har testat Bridgehills brandfiltar

Sedan 2019 är KGK generalagentur för varumärket Bridgehill i Sverige. Bridgehill är ett norskt forsknings- och utvecklingsföretag med fokus på innovation som skyddar liv, miljö och värderingar. De har utvecklat brandfiltar för effektiv, säker och hållbar släckning av bränder i både elbilar och fossildrivna fordon.

I våras blev vi kontaktade av ansvarig över bilbränder Tobias Edberg på Umeå Räddningstjänst, som var intresserad av att testa brandfiltarna. Vi erbjöds möjligheten att vara med vid en arrangerad bilbrand på deras träningsanläggning utanför Umeå Flygplats.    

Räddningstjänsten hade tillstånd att elda en Volvo S80, med full brandkårs-styrka, redo att prova att släcka fordonsbranden med en brandfilt från Bridgehill. Björn Strandberg och Michael Enmarker från KGK var på plats och presenterade produkten för teamet, för att sedan bevittna bilbranden och släckningsarbetet. 

Det var en givande upplevelse för alla som var närvarande. Michael och Björn fick bekräftat hur effektiv brandfilten är och säger att erfarenheten var både imponerande och nyttig.  

– Filten levde upp till och överträffade våra förväntningar, säger Michael 

Det operativa teamet var alltigenom positiva till användningen av filten. Redan efter 2 minuter var elden under kontroll och isolerad till bilen. Då behövdes inte längre full styrka och det hade varit möjligt att skicka delar av kåren på andra uppdrag redan då, eftersom resterande delen av släckningen endast behövde bevakas. Den punkten nås vanligtvis först en timme in i släckningsarbetet.  

Brandmännen uttryckte att tekniken kändes både säker och smidig, och att filten upplevdes som lätthanterlig. Arbetslaget sa att de tyckte att filten isolerade branden väldigt effektivt, garanterade att elden inte spreds, minskade rökutvecklingen och avskärmade värmen. Små-explosioner och smällar inuti den brinnande bilen dämpas också av filten, och gjorde att det upplevdes tryggt att befinna sig i närheten av fordonsbranden. 

Det blev också tydligt för deltagarna vid övningen att Bridgehills brandfiltar, utöver att vara effektiva och säkra, även är ett klimatvänligt sätt att släcka fordonsbränder. När man spolar vatten på en bilbrand går det åt stora mängder, och förorenat släckvatten skickas oundvikligen ut i naturen. Detta undviker man genom att använda Bridgehills brandfiltar. 

Övningen bestod av flera tester där man antände fordonet upprepade gånger. Mellan bränderna provades efterhanteringen av filten, som fall var av den återanvändningsbara sorten (de kommer som engångs- eller flergångsvarianter). Vid ett tillfälle var temperaturen uppe på 1200 grader, för att redan efter 10 minuter under brandfilten ha sjunkit till runt 200 grader. 

Upplevelsen under testet var att filten “kapslar in det farliga” och att det känns väldigt tryggt att släcka en fordonsbrand på det här viset.  

Vi är övertygade att Bridgehills brandfiltar också skapar stor trygghet och säkerhet på exempelvis verkstäder. Uppstår en brand i en sådan miljö är det av högsta vikt att branden snabbt är under kontroll, stannar i det brinnande fordonet och inte orsakar en hel verkstadsbrand.   

Fler tankar från brandförsvaret under testet var att metoden sparar tid och bemanning (eftersom stora dela av styrkan kan lämna så snart den brinnande bilen är täckt av filten), att det ger minimalt utsläpp i naturen och att det var lättare än vad de trott att täcka bilen och få kontroll över elden.