Tillbaka

KGK och Nederman startar samarbete för produkter till fordonsverkstäder

Idag går startskottet för KGK:s och Nedermans nya samarbete för Nedermans utrustningssegment till verkstäder. Samarbetet innebär att KGK framöver kommer erbjuda kompletta lösningar för luftrening till service- och skadeverkstäder gällande avgas, svets, damm och sliputsug samt system för vätskedistribution och registrering.

KGK tar över försäljningen i Sverige för Nedermans lösningar och produkter för verkstäder. Det innebär att KGK kommer att erbjuda Nedermans sortiment av produkter och lösningar för utsug av avgaser, svetsgaser, damm och slipstoft. KGK kommer även att erbjuda Nedermans sortiment för smörjmedelshantering och upprullare för slang och kabel.

– Vårt nya samarbete innebär att KGK kan ta ett större helhetsansvar för en verkstads behov. Nu kommer vi kunna utrusta en hel verkstad med exempelvis avgasutsug och hantering av olja. Vi kommer bygga helhetslösningar för verkstäder som antingen ska nyetablera eller upprustas. Det blir ett positivt tillskott för våra kunder som kan minska antalet kontakter för verkstadsutrustning, lika så till vår verksamhet som enbart sålt enskilda komponenter från Nederman tidigare. För att hantera det bredare sortimentet och uppgifterna som kommer med samarbetet har vi tillsatt nya resurser, säger Patrik Resmalm, Kategorichef på KGK.

Under en övergångsperiod kommer KGK och Nederman att jobba intensivt tillsammans.

– Vi har märkt att våra kunder gärna vill ha en one-stop-shop för verkstadsutrustning. Vårt mål i arbetet med att hitta en samarbetspartner har varit att hitta en stark aktör som kan nå ut till verkstäder med våra lösningar. Det hittade vi i KGK. Nederman kommer under en övergångsperiod att backa upp med tekniker och säljkraft för att succesivt lämna över jobbet med att sätta ihop helhetslösningar och göra beräkningar till KGK, säger Mikael Leonsson, Sälj- & marknadsdirektör hos Nederman.

Kontakt
Andreas Kozub, Content Manager, KGK
073 – 848 31 56
andreas.kozub@kgk.se