KGK hjälper till att förändra liv med julgåva till PMU

Tillbaka

KGK hjälper till att förändra liv med julgåva till PMU

Med årets julgåva vill vi hjälpa till att förändra liv. PMU arbetar med utvecklingsprojekt och humanitära insatser i utvecklingsländer med utbredd fattigdom.

Genom att fokusera på demokratifrågor och jämställdhet utbildar PMU människor i utvecklingsländer att stå upp för sina egna rättigheter och respektera andras. Man jobbar också med att ge människor verktyg för att lyfta sin familj och sitt sammanhang ut ur fattigdom. Tillsammans med samarbetspartners har man en närvaro i 32 länder där man arbetar med 163 olika insatser.

PMU driver också 56 second hand butiker i landet där arbetet till största delen utförs av volontärer och överskottet går till kvalitetssäkrat bistånd.

Exempel på projekt som PMU engagerar sig i har som mål att minska könsstympning, minska mödra- och spädbarnsdödlighet och stödja kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade.

Utöver gåvan till PMU skänker KGK under året också gåvor till BRIS, stiftelsen Min stora dag och Situation Stockholm.