Tillbaka

KGK arbetar med hållbarhetssatsningar som driver utveckling och tar samhällsansvar

KG Knutsson AB presenterar nu sin Hållbarhetsredovisning för 2022. Publikationen ger en inblick i koncernens arbete med hållbarhet och utveckling, för att främja en insiktsfull omställning och ta ett samhällsansvar. Redovisningen beskriver bland annat hur KGK bidrar till teknikomställningen och att arbeta med hållbarhet inom områdena miljö, socialt ansvar och cirkulär ekonomi.  

Koncernen har under 2022 vidtagit en rad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan, bidra till cirkulär ekonomi samt visa på engagemang i sociala och samhälleliga frågor, som exempelvis hälsa och säkerhet för anställda. Genom att vara med och bidra till omställningen till en elektrifierad och cirkulär fordonsflotta arbetar KGK för att på ett ansvarsfullt vis se till att produkter, tjänster och kompetens följer med i utvecklingen. Därför satsar KGK på medarbetarnas välmående och att säkerställa att alla får rätt utbildning och förutsättningar för att tryggt kunna växa i takt med den utvecklingsresa som pågår. KGK värnar om goda arbetsförhållanden i hela sin leverantörskedja. 

– Ett av våra bidrag till omställningen är EV-Hub, som du kan läsa om i vår Hållbarhetsredovisning. Kort beskrivet så är EV-Hub:s affärsidé att ge den eldrivna bilen ett längre liv. Detta genom att tillhandahålla utbildning, reparerade högvolts-komponenter inklusive batterier, samt teknisk support till verkstäderna för hur dessa komponenter ska bytas och monteras in i bilen, berättar Johan Regefalk, VD för KG Knutsson AB. 

Även om ett teknikskifte pågår för fullt så är det också viktigt att ta hand om och serva det stora antalet fordon som redan rullar på våra vägar. Ett välskött fordon som får den livslängd det är byggt för innebär också att vi spar på våra gemensamma resurser. KGK och Autoexperten har under året tagit fram den nya tjänsten Begagnade bildelar, som ett led i att underlätta återanvändning av bildelar och främja cirkularitet i fordonsflottan. Landets bildemonteringar har länge erbjudit möjligheten men KGK har utvecklat ett effektivt systemstöd som underlättar hanteringen och utökar verkstädernas sortiment men 4,4 miljoner nya delar som bidrar till hållbarhet. 

KGK är fast beslutna att fortsätta att driva hållbarhet och samhällsansvar i allt som görs och ser fram emot att fortsätta att ta fram hållbara lösningar som gynnar både människor och planeten. 

– Sammantaget är jag mycket stolt över all verksamhet och alla aktiviteter som genomförs av våra engagerade och kompetenta medarbetare inom KGK. Jag ser inget motsatsförhållande mellan att göra affärer och att bidra till hållbarhet. Tvärtom! KGK:s löfte till kunderna är ”en långsiktigt bra affär”. Då måste dessa affärer vara hållbara, avslutar Johan. 

Vi för människor framåt! 

Här kan du läsa Hållbarhetsredovisning 2022 i sin helhet.