KG Knutsson AB investerar i ChargePanel AB

Tillbaka

KG Knutsson AB investerar i ChargePanel AB

KG Knutsson AB (KGK) har förvärvat 10 procent av aktierna i ChargePanel AB från Skandnet Group AB. KGK är även en större teckningsåtagare i samband med bolagets börsnotering. Investeringen innebär att KGK blir en ankarinvesterare och tar plats i ChargePanels nya styrelse. Efter noteringen kommer ägarandelen att vara cirka 18 procent.

ChargePanel AB är ett Greentech-företag som erbjuder B2B-lösningar inom den snabbväxande sektorn e-Mobility. Företaget förser kunder med en white-label SaaS-plattform för drift och hantering av laddnätverk oavsett geografisk marknad. Plattformen är oberoende av både elbolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Den som är slutanvändare får tillgång till ChargePanels användarvänliga app för att styra laddning av fordon. För den som kör tjänste- eller servicebil och laddar hemma erbjuder ChargePanels tjänst en komplett hantering för att dela upp utgifter beroende på vilken bil som laddas.

Investeringen är en del av KGK:s engagemang i att bidra till energiomställningen av landets fordonsflotta. Ett engagemang som styrs av målen som FN antagit i Agenda 2030.

– Investeringen är ett led i KGK:s strävan att bidra till en utsläppsfri framtid för transportsektorn. En framtid där el är en stor del av energimixen i landets fordonspark och där laddinfrastruktur är enkel att använda samt tillgänglig för alla. Med investeringen hoppas vi kunna stödja bolaget i sin utveckling så att fler laddoperatörer får tillgång till denna fantastiska plattform, säger Johan Haack, CDO KGK Group.

– Vi känner oss priviligierade att ett så välrenommerat och etablerat företag som KG Knutsson har valt att investera i ChargePanel. Med KGK som både ankarinvesterare och kommersiell partner (Carsmart) framstår vi som ytterligare seriösa och professionella för befintliga och potentiella kunder säger Jan Berggren, CEO ChargePanel AB.