Tillbaka

Kartongrivare ökar återvinningen

Artikeln nedan är från Hållbarhetsredovisningen 2021 och har inte uppdaterats sedan den släpptes, varav det kan finnas detaljer som är daterade. Metoden är dock ytterst aktuell ute på lagret i Enköping och vi är stolta över att det leder till ökad återvinning, vilket också är ett bidrag till ett av våra fokusområden; cirkulär ekonomi.

På KGK-lagret i Enköping är det ett ständigt flöde med in- och utleveranser. Många av leveranserna som kommer in till lagret innehåller fint emballage i form av kartong som hitintills skickats direkt till återvinning. För ett tag sedan väcktes tanken: kan vi ta hand om det inkommande förpackningsmaterialet på ett smartare sätt?   

Frågan stötte och blöttes under ett tag och man började undersöka vilka alternativ som fanns för att ta han om materialet. En av logistikcentrets tekniker sökte sig fram och hittade kartongrivaren. Kontakten etablerades med tillverkaren med målet att få en testmaskin på plats. Efter en testperiod kom man fram till att kartongrivaren var rätt väg framåt. Lagerchef Patrik Enberg berättar mer:

”​​​​​​​Varje år köper KGK packmaterial för ungefär en halv miljon kronor. Kartongrivaren kostar mindre än en femtedel av det och förser nu logistikcentret med majoriteten av det packmaterial som behövs för utleveranser”.

Utmaningar är till för att lösas

När man började använda kartongrivaren upptäcktes att rivningsprocessen genererar en del pappersdamm. När kartongen rivs flagnar kartongen upp och pappersdamm lossnar. Detta problem var man tvungen att hantera och kopplade på tillverkarens inrådan en dammsugare till rivaren. Efter att dammsugaren kom på plats har mängden damm i luften minskat. En ytterligare utmaning som man står inför att lösa är att utforma packstationer på ett sätt som främjar användningen av återvunnet packmaterial. I införandefasen testar man att använda det återvunna materialet i två av fyra packstationer. I dessa laborerar man med olika kärl som materialet ligger i och olika platser att ställa kärlen på för att det ska bli lätt för personalen att välja det återvunna materialet.

Kartongmaterialet som återanvänds selekteras för att vara så rent som möjligt och av gynnsam kvalitet. ​​​​​​​Therese Bjurling, gruppledare på lagret, säger:

”Det är inte allt kartongmaterial som passar för att rivas. Det ska vara rent, utan tryck och av en kvalitet som inte är för torr. Torrt material bidrar till mer damm. Den rivna kartongen som vi sedan använder i leveranserna har sedan egenskaper som är mycket bra. Det är rörligt, går lätt att linda in produkter i och är tjockt nog för att stå emot stötar. Vi tror att vi kommer att få mindre skador i leveranserna tack vare dessa egenskaper”.

Tillgången på kartong

Tillgången på kartong för att producera packmaterial med kartongrivaren är god. Det kommer i dagsläget in mer kartong än verksamheten har användning för. Cirka 30 procent av det kartongmaterial som kommer in idag går igenom kartongrivaren och resten skickas till återvinning.