Tillbaka

Framsteg och initiativ – KGK:s hållbarhetsredovisning för 2023

Vi är glada att kunna meddela att vår hållbarhetsredovisning för 2023 nu är färdigställd. I årets redovisning kan du läsa om många inspirerande exempel på hur vi arbetar med hållbarhet inom KGK.

– I årets hållbarhetsredovisning hittar du en rad goda exempel på vad som görs inom hållbarhet i vår verksamhet och hur vi bidrar genom våra tre fokusområden Cirkulär ekonomi, Hållbara transporter och Skydda liv. Jag rekommenderar er att läsa den för att få en större inblick i vad vi gör på KGK, berättar Jessica Dymén, Hållbarhetsansvarig.

Hela koncernen är representerad i hållbarhetsredovisningen där vi lyfter fram framgångsrika aktiviteter och initiativ för att driva vår verksamhet framåt i hållbarhetsarbetet. Glädjande är att vi under 2023 fortsatte vårt arbete med insatser inom alla våra fokusområden. Läs om bland annat:

  • nya elbilskurser för verkstäder som EV Hub lanserat
  • att KGK fortsätter sitt deltagande i projektet Den cirkulära bilen tillsammans med RISE
  • hur arbetsträning hos Laitis kan vara ett stöd i att hitta tillbaka till arbetslivet.

Vi är stolta över våra framsteg och ser fram emot att fortsätta bygga en hållbar framtid i vår bransch.

Läs hållbarhetsredovisningen här.