Tillbaka

Elpriser i realtid när ELLSY integrerar spotpriser från Nordpool

Nu tar elfordonsladdning ett stort steg framåt med ELLSY som erbjuder användare möjligheten att följa Nordpools spotpriser*. Oavsett elleverantör får ELLSY-användare nu en flexibilitet i prissättningen för laddning när man kan välja att ta betalt antingen utifrån spotpriser eller fast pris per kilowattimme.

För de som följer ett timprisavtal blir laddningen inte bara kostnadseffektiv utan också rättvis när vi nu lanserar möjligheten att debitera laddning efter aktuella spotpriser på el. Fördelen med att koppla laddningen till Nordpools priser är att den som laddar ett fordon kan vara säkra på att de varken över- eller underdebiteras. Debitering sker timme för timme, vilket ger en transparent och rättvis prissättning.

Spotpriser i kombination med smart lastbalansering ger kostnadseffektiv laddning

I kombination med ELLSY:s smarta lastbalansering går det att styra fordonsladdningen till tider på dygnet när belastningen på fastigheten är låg; vilket brukar sammanfalla med perioder då elpriset är som lägst. För fastighetsägare innebär detta att de kan ha mindre huvudsäkringar och få lägre effekttariffer. För bilägare innebär det att bilarna laddas med billigare el.

För att ge användarna översikt och kontroll över sina laddkostnader visas priset per kilowattimme för de kommande sex timmarna i ELLSY-appen.

Vidare erbjuder ELLSY total frihet för anläggningsägare genom att vara oberoende av alla elleverantörer på marknaden. Det innebär att bytet av elleverantör kan göras när som helst utan påverkan på priserna i ELLSY. Med ELLSY tar elbilsladdning ett steg in i framtiden genom att kombinera flexibilitet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet.

*Spotpriser på elmarknaden refererar till det aktuella priset på elektricitet vid en given tidpunkt, ofta i realtid eller med mycket kort framförhållning, vanligtvis per timme. Dessa priser bestäms av utbud och efterfrågan på el i ögonblicket och kan variera beroende på faktorer som väder, belastning på elsystemet och tillgänglighet av olika energikällor. Att följa spotpriserna ger användarna möjlighet att göra mer informerade och kostnadseffektiva beslut när det gäller elbilsladdning.

Om ELLSY

ELLSY är en betal- och administrationslösning som används för att enkelt driva anläggningar med laddplatser för laddbara fordon. Det är ett anpassningsbart system som löser de flesta behov som finns hos den som driver en laddanläggning. Med ELLSY hanterar du också betalning och får en rättvis fördelning av laddkostnader med enkel administration och en praktisk app för slutanvändarna. I ELLSY hittar du också funktioner som dynamisk lastbalansering och integration mot parkeringsappar.