Tillbaka

Autoexperten utvärderar leveranser med elbil

Autoexperten Detaljist AB har nästan 90 fordon som kör leveransrundor till verkstäder från bolagets butiker. Idag körs majoriteten av dessa på diesel. Något som kan komma att ändras i framtiden i och med ett projekt där man utvärderar om budrundor kan köras med elbil.

Projektet med att utvärdera budrundor har sin början i ett tidigare initiativ som startades 2018 Där man med hjälp av en körjournalstjänst tittade på om slingorna som buden körde kunde effektiviseras. Då upptäckte man bland annat att det i vissa fall fanns två olika butiker som ibland levererade till en och samma ort. Med den kunskapen kunde man ta bort ett område för ett av buden och därmed spara bränsle. Och i exempelvis Nyköping hittade man andra vägar att köra som drog ner tiden som bilar var ute och därmed minskade bränsleförbrukningen. Med projektet fick Autoexperten detaljist ett första smakprov på vad man kan åstadkomma genom att samla in och analysera data från budbilar.

Bytet från dieselbilar till eldrivna fordon

Under 2021 startade nästa projekt för att utvärdera om man kan ersätta dagens dieselbilar med elbilar. Med hård- och mjukvara från företaget Geotab började datainsamling från 6 budbilar. Geotab tillhandahåller en mätdosa som kopplas in i bilarnas OBD-uttag. Den mäter hur bilarna körs och med hjälp av mjukvara utvärderas vilka sträckor som kan vara lämpade att köra med elbilar.

– Projektet hade sin början med att vi funderade på om det gick att minska kostnaderna för leveranser. En stor del av våra kostnader är bränsle och därför blev det naturligt för oss att börja där och undersöka om elbilar kan vara ett hållbart alternativ. Men innan vi kan fatta ett beslut måste vi ha ett relevant underlag med data, berättar Andreas Rosell, VD på Autoexperten detaljist.

Nuvarande projekt är inte butikskedjans första försök att närma sig elbilar i verksamheten. Man kör sedan tidigare elbil i Bromma. I storstaden vet man att en elbil klarar sig bra eftersom den sällan kör längre än 20 mil och laddpunkter finns det gott om. Andreas fortsätter:

– Den stora utmaningen för elbilen kommer först när avstånden blir längre. Våra bilar är ute och kör från kl. 8 på morgonen till kl. 15 på eftermiddagen. Fördelen med denna körcykel är att bilarna alltid kan ladda på natten. Nackdelen är att vissa rundor är långa, upp emot 20 mil på en dag i kyligt klimat. Hur förhållanden som dessa ska hanteras får datainsamlingsprojekt visa.

Förarna nyfikna

Budbilsförarna är positiva till projektet och tycker det är kul med ny teknik. Så har fallet inte alltid varit i kedjan när man tidigare pratat om elbilar. Inställningen har varit att bilar ska ha en motor och låta. Men något har hänt de senaste åren och den generella inställningen är nu mycket positiv till en eventuell elektrifiering. Och ännu mer positiva blir tongångarna när platschefer och budbilsförare ser att man kanske kan spara pengar genom att gå över till el.

Den bil som har kört längst under testet har under nio månader kört 55.559 km, förbrukat 1806 liter diesel och kommer under ett helt år med liknande användning släppa ut 13 ton koldioxid. Preliminärt visar data på att miljövinsten skulle bli stor om man körde på el i stället och att man skulle kunna spara mellan 310 000 och 508 000 kronor under en bils hela tjänsteperiod.

– Under början av 2022 kommer projektet och all insamlade data att utvärderas. Visar slutresultaten ett gynnsamt utfall för elbilar är det fullt möjligt att vi börjar köra budrundor med elbilar, avslutar Andreas.