Tillbaka

e-Mobility erbjudandet stärks i tre stabila affärsben

Artikeln nedan är från Hållbarhetsredovisningen 2021 och har inte uppdaterats sedan den släpptes, varav det kan finnas detaljer som är daterade. Elektrifieringsarbetet på KGK är dock högaktuellt, och vi kan stolt säga att vi lägger stor vikt vid vårt hållbarhetsarbete och nu även har ett nytt fokusområde: hållbara transporter.

Det är åtta år kvar tills Sverige ska nå ett av världens mest ambitiösa klimatmål – att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Vägen dit ser i skrivandets stund olika ut för olika fordonsslag men för transporter på väg är el ett alternativ som har fått fäste. 

KGK har under ett antal år utvecklat sortiment och tjänster för att kunna möta upp en ökad efterfrågan på transportmarknaden som påbörjat transformationen till el. Under 2021 har erbjudandet blivit mer komplett där vi nu erbjuder kunder betal- och administrationstjänster, ett brett sortiment av laddprodukter för både växelström- och likströmsladding (snabbladdning) samt installationstjänst på cirka 100 orter med support. För tillfället är KGK en av få aktörer som har alla dessa tre erbjudanden under ett och samma tak.

Under 2021 har man anställt två nya fältsäljare som framöver bland annat ska fokusera på att nå bostadsrättsföreningar och organisationer med kommersiella fastigheter i portföljen. Även en utbildad elektriker har anställts i rollen som produktspecialist. Han bidrar med spetskompetens inom el och elinstallation och bidrar med att säkerställa att vi har rätt produkter utifrån elektrikernas behov.

På leverantörssidan har vi börjat ett samarbete med ABB som bland annat är världens största tillverkare av snabbladdningsprodukter baserade på likström. ABB som varumärke signalerar svensk kvalitet och ger oss en ny möjlighet att bearbeta marknaden med snabbladdning. Detta samarbete går hand i hand med att tung trafik börjar elektrifieras mer och mer. Både lastbilstillverkare och busstillverkare kommer inom en snar framtid sälja mer laddbara fordon än idag. Dessa kommer förmodligen bara gå att ladda med likström, vilket gör att depåer och garage kommer behöva installera likströmsladdare framöver.

Investering i administration- och betallösning

För att kunna erbjuda kunder en flexibel och pålitlig administrations- och betalplattform för laddpunkter investerade KGK under 2021 i företaget ChargePanel AB. Vid börsintroduktionen hade KGK köpt totalt 18 procent av aktierna i bolaget. KGK använder även denna Saas plattform för sin debiteringstjänst av laddpunkter som heter Carsmart EVCharge.

En snabbrörlig marknad

I och med att marknaden är relativt ung och snabbrörlig inträffar förändringar hela tiden. Jens Holmström, affärsutvecklare, berättar:

– Hela marknaden är ny vilket gör att förutsättningarna ändras snabbt. Nya tillverkare tillkommer, nya kundgrupper blir aktuella och nya aktörer vill konkurrera med nya affärs- och prismodeller. Utmaningen för oss blir att ställa om vårt skepp och vara snabbrörliga med marknaden.

En sådan förändring som trädde i kraft under 2021 var när regeringen valde att ge uppdraget att administrera laddboxbidraget till Skatteverket. Tidigare hanterades det av Naturvårdsverket. Innan denna förändring skulle privatkunden själv ansöka om bidraget hos Naturvårdsverket. Jens fortsätter:

– När Skatteverket tog över innebar det att bidraget gjordes om till ett skatteavdrag och gick in i systemet för ROT-avdrag. Omställningen innebar att ansvaret att söka stöd för installation hamnade på KGK. För att hantera detta byggdes processer och rutiner upp och nu är man flera heltidsanställda som jobbar med administration kring laddboxaffären.

e-Mobility är en del av KGK:s verksamhet som fortfarande är i sin linda. Osäkerhet råder kring hur marknaden kommer att se ut i framtiden men en sak är dock säker: elektrifieringen av Sveriges fordonspark fortsätter.