Svenska Maskinmässan lockar mycket folk! Mässans första dag lockade 3415 unika besökare, nästan 15% mer än första dagen 2016. KGK och Webasto samarbetar med en rad andra företag och skänker en halv miljon till cancerforskning. Registrera dig på maskinmassan.se/hem/registrering för fri entré och kom hit för att hälsa på oss i monter N:01A och lämna ett bidrag du med!