Naturvårdsverkets bidrag för laddboxar – det här gäller

Företag, organisationer och föreningar kan få bidrag från Naturvårdsverket för att köpa och installera laddboxar på sina parkeringar. Det går att få avdrag på upp till hälften av kostnaderna. Här beskriver vi vad som gäller, och hur du bär dig åt, för att ansöka om stöd för laddstationer.

Via Naturvårdsverket har man tidigare kunnat få bidrag för att installera elbilsladdning hemma via det så kallade Ladda-hemma-bidraget. Det är från och med 2021 ersatt med avdrag för grön teknik och hanteras av Skatteverket. För företag och organisationer innebär det i praktiken ingen förändring från tidigare år. Det går att ansöka både innan och efter du installerat laddboxar på din personalparkering.

Avdrag för hälften av kostnaderna för laddbox

Stödet från Naturvårdsverket kan täcka hälften av de bidragsberättigade kostnaderna men med ett maxtak på 15 000 kronor avdrag per laddningspunkt. Bidragen är tids- och budgetbegränsade så planera att antalet laddpunkter ska räcka för flera år framåt.

Förutsättningar för bidrag till laddbox för företag

För att beviljas bidrag krävs att laddningsstationen

  • har minst ett uttag för elfordon av typ 2 eller Combo
  • är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad
  • primärt är avsedd att användas av anställda
  • företaget äger byggnaden där den installeras
  • installationen utförs av auktoriserad elinstallatör.

Det går att få bidrag även för att installera laddstationer på publika parkeringsplatser där allmänheten kan ladda. Det ansöks också från Naturvårdsverket men via det så kallade Klimatklivet.

Så ansöker du om avdrag för laddbox från Naturvårdsverket

Du ansöker om avdrag för elbilsladdning antingen innan du påbörjar arbetet eller senast sex månader efter att installationen blev klar. Du som ansöker innan påbörjat arbete och blir beviljad stöd måste ha installationen klar inom nio månader. För att sedan få stödet utbetalt behöver du även ansöka om utbetalning.

Både ansökan om att få stöd beviljat och ansökan om utbetalning kan du göra digitalt via Naturvårdsverkets hemsida.

Nya regler från Boverket

Från och med 2021 finns det krav på att det ska finnas möjlighet till elbilsladdning på allmänna parkeringar. Det innebär att en nyanlagd parkering måste ha ett visst antal laddboxar eller laddstolpar till förfogande. Naturvårdsverket har meddelat att det kan påverka bidrag som företag kan få när de installerar laddboxar.

<– Tillbaka