Ladda elbil säkert

Ovarsam laddning av elbil kan innebära stora säkerhetsrisker. Men har du bara koll på vad som gäller och följer uppsatta regelverk så har du inget att oroa dig för. Här svarar vi på vanliga frågor om laddning av elbil och säkerhet. Att säkerställa säker laddning av elbil är inte så komplicerat. Det viktigaste är att ha koll på laddpunkterna som används och att de är korrekt installerade. Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som gäller enligt Elsäkerhetsverkets rekommendationer.

Kan jag ladda elbil i vanligt eluttag?

Nej, elsäkerhetsverkat avråder från att ladda bilar i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag, även kallade Schuko-uttag. Anledningarna är många och handlar bland annat om att det kan finnas gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten som kan orsaka varmgång vid hög belastning. Vanliga Schukouttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte av kontinuerlig hög belastning.

 

Kan jag använda förläningssladd när jag laddar min elbil?

Nej, det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt om du använder förläningssladd till ett vanligt Schukouttag vid laddning av elbil. Hamnar dessutom kontrollbox eller förlängningssladd på marken kan de lätt skadas. Använd ingen utrustning mellan uttaget och laddkabeln.

Vem ansvarar för att en elanläggning är säker?

Det är innehavaren till en laddpunkt som ansvarar för att den är säker och korrekt installerad. Installerar du elbilsladdning på din personalparkering är det alltså du som ansvarar för att laddningen uppfyller regelverk och krav på utförande. I takt med att ny teknik utvecklas förändras också regelverk och det kan innebära att äldre elanläggningar måste uppdateras, och detta ansvarar alltså du som innehavare för att hålla koll på.

Behövs elektriker för att installera eller reparera laddbox?

Ja, installation av laddpunkter såsom laddboxar och laddstolpar måste installeras av registrerat elinstallationsföretag med verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el”. Installationerna ska vara utförda enligt god elsäkerhetsteknisk praxis vilket innebär att installatören följer en viss standard.

Elsäkerhetsverket har en e-tjänst där det går att kontrollera att installationsföretagen är godkända.

Finns det brandrisker med elbilsladdning?

Det beror på. Elbilsladdning som är installerad fel eller att ladda elbilar i vanliga uttag innebär en ökad brandrisk. Därför är det viktigt, precis som tidigare nämnt, att anlita auktoriserade installatörer och att ladda i ändamålsenliga laddpunkter. Det kan också vara så att laddboxar kräver att man måste höja storleken på fastighetens huvudsäkring. Vissa laddboxar har dock inbyggd lastbalansering och då behöver du inte göra detta och undviker även ökade kostnader på elabonnemanget.

<– Tillbaka