FAQ

Hittar du svaren på dina frågor här nedan?
Annars – kontakta oss!

Laddning av elfordon

Vad innebär en helhetslösning?

Vi erbjuder en helhetslösning. Du kan tryggt och tillsammans med oss skapa den bästa laddboxlösningen för dig – från start till mål. Vi finns med i alla steg på vägen. Från den första idén om att köpa en laddbox tills dess att vi har installerat en komplett laddboxlösning med full service och underhåll. Vi erbjuder laddboxar, installation, tilläggstjänster och produkter, samt betaltjänst.

Normalladdare eller snabbladdare?

Det går snabbare att ladda ett elfordon i en snabbladdare än i en normalladdare, vilket namnet avslöjar. Snabbladdare har en högre effekt med mer än 22 kilowatt. Utmed större vägar där man exempelvis stannar för att ta något att äta är det ofta lönt att installera snabbladdning. På personalparkeringen eller garageuppfarten hemma där bilen står parkerad under en längre tid passar det bra med normalladdare.

Kan jag ladda elbil i vanligt eluttag?

Nej, elsäkerhetsverkat avråder från att ladda bilar i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag, även kallade Schuko-uttag. Anledningarna är många och handlar bland annat om att det kan finnas gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten som kan orsaka varmgång vid hög belastning. Vanliga Schukouttag är inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte av kontinuerlig hög belastning.

Vem ansvarar för en säker elanläggning?

Det är innehavaren till en laddpunkt som ansvarar för att den är säker och korrekt installerad. Installerar du elbilsladdning på din personalparkering är det alltså du som ansvarar för att laddningen uppfyller regelverk och krav på utförande. I takt med att ny teknik utvecklas förändras också regelverk och det kan innebära att äldre elanläggningar måste uppdateras, och detta ansvarar alltså du som innehavare för att hålla koll på.

Behövs elektriker för att installera eller reparera laddbox?

Ja, installation av laddpunkter såsom laddboxar och laddstolpar måste installeras av registrerade elinstallationsföretag med verksamhetstypen ”Övriga anläggningar för användning av el”. Installationerna ska vara utförda enligt god elsäkerhetsteknisk praxis vilket innebär att installatören följer en viss standard. Elsäkerhetsverket har en e-tjänst där det går att kontrollera att installationsföretagen är godkända.

Finns det brandrisker med elbilsladdning?

Det beror på. Elbilsladdning som är installerad fel eller att ladda elbilar i vanliga uttag innebär en ökad brandrisk. Därför är det viktigt, precis som tidigare nämnt, att anlita auktoriserade installatörer och att ladda i ändamålsenliga laddpunkter. Det kan också vara så att laddboxar kräver att man måste höja storleken på fastighetens huvudsäkring. Vissa laddboxar har dock inbyggd lastbalansering och då behöver du inte göra detta och undviker även ökade kostnader på elabonnemanget.

Fast kabel eller uttag till elbilsladdningen?

Har du ett uttag för laddning behövs en egen kabel. Då är det bra om laddaren har funktionen att du kan låsa fast kabeln så att ingen tar den. Det bekymret har du såklart inte med fast kabel. Men om något händer med den fasta kabeln, någon råkar köra över den, är den lite knepigare att byta ut än en lös kabel. Då behöver du kontakta en elektriker. Använd ingen förlängningssladd mellan uttaget och laddkabeln.

Internetuppkopplad elbilsladdning?

Uppkopplade laddboxar kan vara ett sätt att effektivisera din vagnpark. Vårt administrations- och debiteringsverktyg ELLSY möjliggör bland annat att allokera laddning till de fordon som behöver eller följa hur fordonen laddas upp i realtid. På så sätt kan du dra ner på kostnader och säkerställa att dina fordon har fått tillräcklig laddning. Det kan bli en väl värd investering att ha sina laddare uppkopplade mot internet och du förbereder dig också för smarta funktioner som kan komma i framtiden.

Checklista för elbilsladdning i bostadsrättsförening

Att installera elbilsladdare i bostadsrätts- föreningen kräver god planering.

Klicka på länken för att läsa hela cheklistan: Checklista för elbildladdning i brf

Elektriska ordlistan

STRÖM
Normalladdning

Kallas även för AC-laddning (Alternating Current), växelström på svenska. Strömmen växlar i riktning och är den ström som levereras till våra fastigheter genom elnätet. Växelströmmen omvandlas till likström via elbilens ombordladdare och elbilen kan laddas. ► Effekter upp till 22 kW. ► Vid normalladdning används en TYP 2-kontakt.


Snabbladdning

Kallas även för DC-laddning (Direct Current), likström på svenska. Strömmen rör sig i en enda riktning. Ett batteri kan bara lagra elen i form av likström. En likriktare omvandlar växelström från elnätet till likström, som levereras direkt till bilens batteri. ► Effekter över 22 kW.
► Vid snabbladdning används en CCS-kontakt.


LADD-NYTTIGT

Laddbox/laddstolpe

Fysisk box med ett eller flera uttag/laddpunkter för laddning. Laddstolpe innebär att laddboxen är monterad på en stolpe.

Laddtagg/RFID-brickor

Taggar som är kopplade till en specifik användare och laddbox som används för att verifiera användaren.

Laddinfrastruktur

Infrastruktur för att ladda elektriska fordon.Laddplats

Parkeringsplats där du kan ladda ett elektriskt fordon.


EFFEKT OCH ENERGI

kW (kilowatt)

En enhet för effekt som mäter hur mycket arbete som utförs per tidsenhet. Ju högre effekt (kW), desto snabbare kan energi överföras (batteriet laddas).


kWh (kilowatttimme)

En enhet för energi och representerar mängden energi som förbrukas eller produceras över en tidsperiod och beskriver exempelvis laddningskapaciteten hos batterier och fordon.


KONTAKTER/UTTAG

CCS-kontakt (Combined Charging System)

Kombinerar laddning med växelström (AC) för normalladdning och laddning med likström (DC) för snabbladdning.

TYP 2-kontakt

Är en vanlig standardkontakt för laddning av elfordon. Kontakten kan hantera både växelström och likström.

CEE-kontakt

Är en standard för trefasuttag i Sverige.Schuko-uttag

Ett europeiskt eluttag som används för att ansluta elektriska apparater till vägguttag.


ÖVRIGT

EVSE (Electric Vehicle Supply Equiment)

Smarta laddkablar, laddboxar och laddstolpar samt laddstationer som laddar elbilar på ett säkert sätt genom att se till att bilen, vid normalladdning tar in rätt mängd laddning.

MID-mätare (Measurement Instruments Directive)

En certifieringsstandard för elmätare som säkerställer att de mäter korrekt.

Open Charge Point Protocol, OCPP

Är ett öppet protokoll för laddboxar och administrationssystem att kommunicera med varandra. Med detta protokoll går det att fritt välja vilken leverantör av betal- och administrationssystem du vill ha.

Dynamisk lasbalansering

Dynamisk lastbalansering ger en jämn fördelning av ström. Du undviker överbelastning i fastighetens elnät och laddningen optimeras. Bra när tillgänglig effekt är begränsad och du vill säkerställa en stabil tillgång till ström för alla.

RFID-läsare

Läser av laddtaggen som används för att verifiera användaren.

Ombordladdare

Finns i samtliga fordon som går att normalladda och omvandlar växelströmmen i elnätet till likström för lagring i batteriet.

Kontakta mig

Har du fler frågor? Fyll i formuläret och skicka in. Vi kontaktar dig.