Checklista för elbilsladdning i bostadsrättsförening

Att installera elbilsladdare i bostadsrättsföreningen kräver god planering.
Här ger vår laddexpert Per Rahm sina bästa tips till styrelsen.

KG Knutsson (KGK) startade sin verksamhet 1946 och företaget har i många år varit ledande i fordonsbranschen med klassiker som Hella extraljus och Webasto värmare. Per Rahm har arbetat på KGK sedan 1997 och har fullt fokus på försäljning av elbilsladdare och projektering av fordonladdningssystem. Företaget har elektriker på 160 orter och med väl tilltagen lagerhållning klarar de leveranserna, trots ökad efterfrågan.

Enligt Per har inställningen till laddare i bostadsrättsföreningar förändrats mycket de senaste åren. Efterfrågan är idag stor och många föreningar vittnar om att medlemmar säljer sin bostad och att köpare avstår om det inte finns laddare. Genom att installera laddare menar Per att föreningen blir mer attraktiv för både befintliga och blivande medlemmar.

För de bostadsrättsföreningar som har beslutat att installera laddare börjar ett arbete som kräver god planering. För att underlätta för styrelsen ger Per här några handfasta tips till styrelsen.

1. Analysera behovet idag och i framtiden

Många föreningar vill passa på att investera i laddare medan skattereduktionen för grön teknik i princip är 50% av totalkostnaden. De som ännu inte har så stor efterfrågan väljer ofta att installera ett litet antal laddare i förhållande till antalet parkeringar men färdigställer all infrastruktur för att vara förberedda när efterfrågan ökar. Dessvärre förklarar Per att föreningen då får en för hög totalkostnad per laddare vilket ger en lägre skattereduktion eftersom den även är knuten till antalet laddare. Per rekommenderar därför att åtminstone kalkylera för så många laddare att bidraget inte blir reducerat då taket är 15 000 kr per ladduttag. Enligt Per är det också vanligt att efterfrågan på laddare i bostadsrättsföreningarna ökar i samband med att installationen är klar och därför menar han att styrelsen bör ta med det i analysen av behovet.

2. Utred föreningens strömförsörjning

Att anlita en elektriker som tillsammans med laddboxleverantören tidigt i processen undersöker strömförsörjningen i föreningen är en god idé, menar Per. Han förklarar att föreningen ofta kan säkra upp huvudsäkringen om det inte finns tillräckligt med elresurser men att det ibland kan behövas en ny servis från elleverantören vilket tar lång tid och kan fördröja projektet med många månader. Elektrikern tillsammans med laddboxleverantören kan avgöra hur mycket el som kommer att behövas och anpassa huvudsäkringen efter behovet. En för liten huvudsäkring kan gå sönder om medlemmarna använder för mycket el men en för hög innebär att elnätskostnaden blir onödigt stor. Med ett dynamiskt lastbalanseringssystem optimeras också laddstationerna så att de inte använder mer el än vad fastigheten kan leverera.

3. Välj en stabil leverantör med oberoende produkter

När det är dags att välja en leverantör menar Per att det är viktigt att hitta ett företag som är stabilt och som har resurser att klara en nedgång i ekonomin. Bostadsrättsföreningen bör också undersöka om leverantören har produkter och system som är oberoende och som går att flytta över om företaget ändrar sin prisbild eller rent av går i konkurs. Produkter som är utrustade med kommunikationsprotokollet OCPP är kompatibla med andra system och är därför att föredra.

Per rekommenderar att föreningarna tar in flera offerter och att de ser till att specificera behoven så att offerterna är jämförbara, något som underlättar för styrelsen. Leverantörerna har ofta olika typer av avtal för underhåll, service och administration och ofta debiteras kostnaden per uttag och månad vilket kan generera stora utgifter över tid. Därför är det bra att kolla upp vad som ingår i avtalen och vilken totalkostnad det innebär.

4. Momsregistrera föreningen

För att en bostadsrättsförening ska kunna göra avdrag för installation av laddare och fakturera medlemmarna för den el som de använder behöver föreningen vara momsregistrerad. Detta eftersom inkomster från elbilsladdning räknas som andra inkomster än de som hör till fastigheten. Styrelsen ska både lägga på moms på fakturan för den individuella användningen av el samt på hela fakturabeloppet inklusive fasta elkostnader som nätavgifter och energiskatt. Då kan föreningen göra avdrag för moms på inköpet av elen.

5.  Besluta om kostnaden för elen

Det är upp till varje bostadsrättsförening att besluta om prissättningen för laddningen. I samband med installationen behöver styrelsen bestämma om de ska ha personliga laddplatser eller öppna platser för alla boende som bara nyttjas vid laddning. Enligt Per bör medlemmarna betala ett något högre pris per kWh än vad föreningen köper in elen för. På så sätt kan intäkterna bekosta både underhåll och service. En förening som debiterar 3 kr/kWh och betalar 2,4 kr/kWh får en bruttointäkt på cirka 5000 kr och en vinst på cirka 900 kr per laddare. Om föreningen har besöksplatser är det också vanligt att ta ett högre pris för laddningen vid dessa platser.

6. Utse en ansvarig för administration

När laddarna är installerade föreslår Per att föreningen utser en (eller flera) som får utbildning i systemet och ansvarar för administrationen. Om ingen i styrelsen vill vara ansvarig brukar leverantören erbjuda ett administrationsavtal där de lägger in nya medlemmar och priser i systemet och sköter felrapporter.

7. Begär installationsdokumentation

Var noggrann med att få installationsdokumentation för projektet med relationsritningar. Även elcentralens dokumentation ska uppdateras av elektrikern. På så vis kan bland annat eventuella framtida driftstörningar lösas enkelt.

8. Informera medlemmarna

Under hela processen med installation av laddare är det viktigt att ha en bra kommunikation med medlemmarna i föreningen. Att informera om vad som är på gång och hur det påverkar medlemmarna kan göra att arbetet flyter smidigare och att det uppstår mindre frustration. Under själva installationen uppstår ofta en del besvär och då är det extra viktigt att alla har fått information om arbetets omfattning och tid. När installationen sedan är klar bör alla informeras om hur laddarna ska användas.