Avdelningar hos oss

Vi är en av Sveriges främsta aktörer inom fordonsbranschen. Totalt är vi cirka 1 300 anställda som arbetar med allt från försäljning och marknadsföring till logistik och it. Här kan du läsa mer om några av våra avdelningar och vad de gör.

 

Ekonomi

Vår ekonomiavdelningar hanterar ekonomin för cirka 35 bolag. Här hanteras all administration kring fakturor och betalningar, bokslutsarbete, redovisning, ekonomisk analys och uppföljning av verksamheten. De håller även ihop budget- och prognosarbetet

Försäljning

Vår försäljningsavdelning hjälper våra kunder att göra lönsamma affärer. Drygt 70 personer ansvarar för att stötta, supporta, utbilda och att sälja till våra kunder.

Produkt

Inom vår verksamhet KGK Solutions arbetar 15 medarbetare med lösningar som tillför värde för våra kunder. Avdelningen består av olika specialister som utvecklar och tillhandahåller tjänster för fordonsbranschen och vagnparksägare.

Läs mer om KGK Solutions

Marknad

Vårt marknadsteam är en inhousebyrå som består av drygt 20 personer. Här jobbar bland annat grafiker, copywriters, projektledare och analytiker. Avdelningen ansvarar för strategisk varumärkeskommunikation såväl som operativt arbete med att ta fram marknadsmaterial, webbplatser, internkommunikation med mera.

HR

Vår HR-avdelning arbetar långsiktigt och strategiskt med personalfrågor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och jobbar därför mycket med kompetens och engagemang i personalstyrkan. Avdelningen stöttar chefer och arbetsgrupper operativt i personalfrågor och sköter även all personaladministration.

It

På vår it-avdelning arbetar ett 30-tal medarbetare med utveckling och drift av vår stora produktkatalog- och e-handel. Avdelningen jobbar även med branschunika lösningar för till exempel fordonsadministration.

Utvecklingen går snabbt och fokus ligger på att digitalisera allt från processer till datacenter. Vi ser tekniska och digitala lösningar som den främsta möjliggöraren för att fånga nya affärsmöjligheter och effektivisera vår befintliga verksamhet.

Verksamhetsutveckling

Eftersom vår bransch är under förändring är det avgörande för oss att jobba med ständig utveckling av verksamheten. Vi är på en resa mot att bli det hållbara företaget. Avdelningen för verksamhetsutveckling ansvarar för att leda och organisera det arbetet. Här jobbar ett dedikerat team med hållbarhet, controlling, projekt- och processledning samt verksamhetsrevision.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Logistik, butik och lager

Vår logistik och vårt varuflöde ska vara effektivt och konkurrenskraftigt. Våra kunniga och öppna medarbetare jobbar för det i butiker, lager och vårt stora logistikcentrum i Enköping.

Läs mer om vårt logistikarbete