KG Knutssons VD driver också en egen verkstad – ”Bilmekaniker är i mina ögon ett högstatusyrke.”

Kavaj och skjorta byts till mindre ömtåliga kläder i verkstadens omklädningsrum innan Johan Regefalk kliver ut i själva verkstaden. På…

Resultatet av årets pulsmätning bland medarbetarna – högt ambassadörskap!

Svarsfrekvensen låg på höga 90 procent, vilket betyder mycket för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur anställda…