Historik / History

Knut-Göran (KG) Knutsson grundade år 1946 ingenjörsfirman KG Knutsson AB som blev basen för företagsgruppen KGK. Redan från barnsben hade KG bensin i blodet då hans far importerade olja och bensin och grundade Svensk-engelska Mineralaktiebolaget AB, företaget som sedermera blev Svenska Shell.

KGK:s inriktning var inledningsvis franska och tyska agenturer för komponenter till cykelindustrin och mopedtillverkare. Programmet omfattade bland annat cykelväxlar, cykelbelysning, hastighetsmätare och tvåtaktsmotorer.

I samarbete med KS (Kolbenschmidt) och Heinkel bedrev KGK en tvåtaktsmotorkonstruktion och utvecklingsverksamhet som lade grunden till svensk tvåtaktsindustri för mopeder, bilar och utombordsmotorer.  Bland annat lanserades mopedmotorn och samtliga utombordsmotorer till Nymansbolagen i Uppsala, liksom SAABs trecylindriga tvåtaktsmotorer.

I början på 1950-talet övertog KGK agenturerna för de tyska fordonsindustrijättarna Hella, VDO och ZF, vilket blev grunden för företagets utveckling inom fordonssektorn där KGK huvudsakligen är verksamt i dag.

Företaget var tidigt ute i samband med omrustningsaktioner som till exempel högertrafikomläggningen 1967, då samtliga assymetriska fordonsljus behövde bytas ut. På så sätt tog KGK och Hella merparten av marknaden. Lika snabbt agerade KGK när färdskrivaromläggningen kom, vilket resulterade i att alla nyttofordon utrustades med nya färdskrivare från Kienzle.

KGK är fortfarande ett familjeföretag där KG:s son Håkan Knutsson är VD sedan 1976.

 

Några milstolpar:

 • KGK utvecklar sumloggen i mitten av 50-talet, en fartmätare för fritidsbåtar som senare lanserades i VDO:s regi. Sumloggens försäljningsframgångar varar i över 30 år.
 • Webasto introduceras genom KGK:s försorg på den svenska marknaden 1972.
 • KGK blir först i branschen med ett on-line affärssystem från Industrimatematik 1977.
 • KGK etablerar sig i Sollentuna år 1980 med huvudkontor, logistik och verkstäder i egna lokaler om totalt 20.000 m2.
 • KGK tar över generalagenturen för motorcyklar utombordsmotorer och fyrhjulingar från Suzuki år 1982. Några år senare övertas även Arctic Cat snöskotrar.
 • Från 1980 och framåt etableras produktprogram bestående av en rad varumärken som t.ex Kamasa Tools, DEFA, NGK, Dräger, Knutsson Bilstereo (numera ersatt av Blaupunkt och Clarion) samt Calix.
 • KGK etableras i Finland 1992 genom övertagandet av OY Kaha. Kort därefter startas även verksamheter i Estland, Lettland och Litauen.
 • KGK övertar Semel OY i början på 1990-talet.
  Semel utvecklar och levererar mobila affärssystemslösningar, med huvudvikt på taxinäringen och deras kunder.
 • År 1996 övertar KGK företaget Malmö Autotillbehör AB och kompletterar därmed KGK:s produktsortiment med reservdelar för fordonsbranschen. (I dag ingår verksamheten i KG Knutsson AB.)
 • Autoexperten-konceptet introduceras i slutet av 1990-talet.
  Autoexperten är ett butiks- och verkstadskoncept med lokalgrossister i hela landet.
 • KGK övertar ZF:s dotterbolag i Norge år 2001.
 • Ett nytt logistikcenter på 33.000 m2 uppförs i Enköping år 2009. Stora delar av logistikcentret är automatiserat.             

Knut-Göran (KG) Knutsson founded the engineering company KG Knutsson AB in 1946. The company became the basis of the KGK Group. KG had petrol in his blood from an early age. His father imported oil and petrol, founding the Anglo-Swedish company Mineralaktiebolaget AB which subsequently evolved into Svenska Shell.

To begin with, KGK focused on French and German agents dealing with components for the bicycle industry and moped manufacturers. The product range included bicycle chain gear and lighting, speedometers and two-stroke engines.

Working together with KS (Kolbenschmidt) and Heinkel, KGK carried out two-stroke engine design and development that paved the way for the Swedish two-stroke engine industry for mopeds, cars and outboard motors. Products included the moped engine and all outboard motors for Nymansbolagen in Uppsala, and SAAB’s three-cylinder two-stroke engines.

In the early 1950s, KGK took over as agent for the German automotive giants Hella, VDO and ZF, laying the foundation for the company’s growth within the automotive sector, where KGK primarily operates today.

The company was quick to see the opportunities of reorganisation projects such as Sweden’s change-over to driving on the right in 1967, when all asymmetric vehicle lights needed to be replaced. This allowed KGK and Hella to win most of the market. KGK acted just as swiftly when the use of tachographs became mandatory, resulting in all commercial vehicles being fitted with Kienzle tachographs.

KGK remains a family business to this day, with KG’s son Håkan Knutsson serving as CEO since 1976.

 

A few milestones:

 • KGK develops the Sumlog – a speedometer for pleasure boats that was later launched by VDO – in the mid-1950s. The Sumlog remained a top seller for more than 30 years.
 • KGK introduces Webasto to the Swedish market in 1972.
 • KGK becomes the first player in the industry to offer an online Industri-Matemati business system in 1977.
 • In 1980, KGK moves to 20,000 m² premises in Sollentuna, including the company’s head office, logistics and workshops.
 • KGK becomes sole agent for Suzuki motorcycles, outboard motors and quad bikes in 1982, and for Arctic Cat snowmobiles a few years later.
 • A product range is established in 1980 consisting of a number of brands including Kamasa Tools, DEFA, NGK, Dräger, Knutsson Bilstereo (since replaced by Blaupunkt and Clarion) and Calix.
 • KGK enters the Finnish market in 1992 when it takes over OY Kaha. Operations in Estonia, Latvia and Lithuania are launched soon afterwards.
 • KGK takes over Semel OY in the early 1990s.
  Semel develops and supplies mobile business system solutions, focusing on the taxi industry and its customers.
 • KGK takes over Malmö Autotillbehör AB in 1996, adding automotive parts to KGK’s product range. (This business is now part of KG Knutsson AB.)
 • The Autoexperten concept is introduced in the late 1990s.
  Autoexperten is a store and workshop concept, with local wholesalers nationwide.
 • KGK takes over ZF’s Norwegian subsidiary in 2001.
 • A new 33,000 m² logistics centre is built in Enköping in 2009. The logistics centre is largely automated.