Logistik / Logistics

På KGK ser vi logistik som det totala flödet av varor från våra leverantörer, hantering genom KGK och ut till kund och slutförbrukare.


För att säkerställa en effektiv hantering är samarbetet med våra leverantörer av största betydelse.

Våra ledord är enkelhet och transparens. Vi förordar EDI-hantering och vi ser det som vårt ansvar att minimera miljöpåverkan genom alla led.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

For KGK, logistics means the total flow of goods from our suppliers, managed by KGK and shipped out to customers and end users.


To ensure efficient management, it is paramount that we work closely with our suppliers.

Our watchwords are simplicity and transparency. We advocate EDI management and see it as our responsibility to minimize our environmental impact at all stages.

We are environmentally and quality certified in accordance to ISO 14001:2004 and ISO 9001:2008.