Så stödjer vi dig

Från Industrigruppen levereras varor ur KGK:s breda produktportfölj till alla som bygger fordon, maskiner och apparater eller utrustning där våra produkter passar in.

Vår uppgift som regional leverantör är främst att säkerställa att vi så tidigt som möjligt är med i diskussionerna kring nya projekt och produkter.

Vår styrka är vår närhet till kunden samt den höga teknikkunskap som vår säljande personal besitter. Vi har dessutom produktspecialister med hög teknisk kompetens inom alla produktområden vi representerar vilket säkerställer att du som kund alltid erhåller bästa möjliga support.

Att använda fordonskomponenter till andra ändamål har visat sig ha sina fördelar i hög kvalitet och tillförlitlighet. Komponenterna tillverkas i stora volymer som möjliggör att priset är attraktivt. Vårt logistikcenter säkerställer att leveranser sker i rätt tid och antal. 

I Autokatalogen finns information om alla våra produkter och för inloggad kund även leveranssituation och priser. Order kan också med fördel läggas direkt i Autokatalogen.

Vi har även en sida vi kallar KGK3D där konstruktörer kan hämta 3D-ritningar på en del av sortimentet. Se www.kgk3d.se 

  English version

Produktkategorier

 • Alkolås/alkotestare
 • Backkamera
 • Batteriladdare
 • Belysning
  • Arbetsstrålkastare
  • Extraljus
  • Huvudstrålkastare
  • Optiska varningssysten
  • Tillbehör
 • Blyackumulator
 • Fordonsvärmare
  • Bränsledriven värmare
  • Elektrisk värmare
 • Bränsledriven värmare
 • Elektrisk värmare
 • Gasfjäder
 • Glödlampor
 • Installationsmateriel
 • Instrument, givare
 • Snäckväxelmotor
 • Strömställare
 • Säkringar, hållare
 • Verktyg

Varumärken

 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
 • BrandPageTypeProxy6eca28a473944d5dbf4ae1efc1acbce1
Autokatalogen är vår e-handelsplats för tillbehör och reservdelar till bilar. Här hittar både slutkunder och återförsäljare detaljerad information om cirka 150 000 artiklar. 

Autokatalogen

Autokatalogen är vår e-handelsplats för tillbehör och reservdelar till bilar. Här hittar både slutkunder och återförsäljare detaljerad information om cirka 150 000 artiklar. 

Våra kunder får genom Autokatalogen ett verktyg som förenklar och effektiviserar sättet att göra affärer med oss.

Du som är kund kan förutom att snabbt hitta artiklar och lägga order också följa leveranser, se statistik, ladda hem reklam- och informationsmaterial samt hantera returer.

Gör ett besök på Autokatalogen

Vårt logistikcenter omfattar 33 000 kvm uppdelat i flera olika lagerområden. Antalet utleveranser uppgår till 300 000 per år, med sammanlagt drygt två miljoner orderrader. Totalt lagerhålls 120 000 artiklar som samtliga är streckkodsmärkta för tidseffektiv hantering med streckkodsläsare.

Effektiv logistik

Vårt logistikcenter omfattar 33 000 kvm uppdelat i flera olika lagerområden. Antalet utleveranser uppgår till 300 000 per år, med sammanlagt drygt två miljoner orderrader. Totalt lagerhålls 120 000 artiklar som samtliga är streckkodsmärkta för tidseffektiv hantering med streckkodsläsare.

Enköpings geografiska läge medför att vi kan erbjuda endagarsleveranser inom Sverige. Logistikcentret fungerar även som stödlager med dagliga leveranser till våra verksamheter i Finland, Norge, Estland, Lettland och Litauen.

Lagret är indelat i manuellt hanterade lagerytor och en helautomatisk lagerhantering som hämtar produkterna från sina respektive lagerplatser.

De olika lagersystemen hanteras av samma styrsystem vilket är effektivt och minimerar risken för felplock.

Läs mer om vår logistik

Teknisk support

Behöver du hjälp med mer ingående teknisk beskrivning, inkoppling, monteringsanvisningar och handhavande så har vi en hel avdelning som kan svara på dina frågor.

Miljöfrågor ligger oss
varmt om hjärtat

Både kunder, medarbetare och myndigheter ska kunna lita på att KGK uppfyller de miljökrav som ställs. Vi strävar alltid efter att verka med så liten miljöpåverkan som möjligt och att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Genom vårt moderna logistikcenter satsar vi på effektiv godshantering för att indirekt minska utsläpp av koldioxid från transporter.

Produkter som klassas som miljöfarligt avfall är märkta. Det gäller framför allt batterier, el och elektronik som bör källsorteras.

Vi tar även ansvar, påverkar och ställer krav på våra leverantörer gällande kemikalieprodukters skadliga egenskaper.

I vårt samarbete med kunder och leverantörer strävar vi efter att ta fram produkter som ska bidra till mindre miljöpåverkan.

Vi gör oss själva en tjänst!

Alla som arbetar på KGK i Sverige får en god allmänutbildning i miljöfrågor. Tillsammans verkar vi för att skapa en bättre miljö.

Ladda hem certifikat (pdf)

Kvalitetscertifikat ISO 9001:2008 / Miljöcertifikat ISO 14001:2004 (svensk version), Management System Certificate (English version)

Certifikat producentansvar BlyBatteriRetur, BlyBatteriRetur 2016

Certifikat producentansvar Elkretsen AB, elektronik 2016

Certifikat producentansvar Elkretsen AB, batterier 2016

AEO-certifikat i enlighet med tullförenklingar samt säkerhet & skydd inom den europeiska unionen

Industri tillverkare English

Industrigruppen supplies items from KGK's broad product portfolio to anyone constructing vehicles, machinery and appliances or equipment with which our products are compatible.

Our aim as regional supplier is chiefly to ensure that we are brought into discussions regarding new projects and products as early as possible. Our strength is our proximity to the customer and the high level of technical knowledge possessed by our sales staff. We also have product specialists with a high level of technical expertise within all product areas we represent, which ensures that you as a customer always receive the best possible support.

Using vehicle components for other purposes has proven advantageous in terms of high quality and reliability. The components are manufactured in large volumes that facilitate attractive pricing. Our logistics centre guarantees that deliveries arrive on time and in the right quantity.

Autokatalogen contains information about all our products, and customers can also view delivery status and prices when logged in. Orders can also be placed directly via Autokatalogen.

We have an additional site known as KGK3D, where designers can download 3D drawings for some of our product range. Visit www.kgk3d.se